Kjære Nissan-kunde.

Takk for din interesse for Nissan. For at vi skal kunne gi den best mulig informasjon, ber vi om at du deler noen av dine personopplysninger med oss. Du kan være trygg på at det å beskytte våre kunders personlige informasjon er veldig viktig for oss.  "Vi vil påse at dine opplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, inkludert GDPR."

Til hvilke formål vil din personlige informasjon bli behandlet

Ved å oppgi dine personopplysninger via dette skjemaet kan vi, Nissan Automotive Europe og Nissan Nordic Europe Oy (samlet referert til nedenfor som «vi» eller «oss»), kontraktsmessig sett: (i) gi deg et tilbud for biler/tjenester av interesse,  (ii) selge deg en bil eller tjenester, (iii) håndtere eventuelle andre forespørsler du har, samt, av basert på vår berettigede interesse i å kunne sørge for forretningskontinuitet og garantere våre kunders tilfredshet ved å (iv) sende relevant informasjon om biler og tjenester, (v) måle effektiviteten av reklame, salgs- og ettersalgstjenestene våre eller (vi) gjennomføre tilfredshetsundersøkelser.

Vi kan også, med forbehold om ditt uttrykkelige forhåndssamtykke, behandle dine personopplysninger for å sende deg personlig tilpasset reklame om våre biler, produkter og tjenester. 

Hvem deler vi din personlige informasjon med?

Vi begrenser delingen av dine personopplysninger til våre tjenesteleverandører og andre enheter i Nissan-konsernet, se nærmere om dette i "B Second level of information under". Slik deling kan innebære at informasjonen din sendes utenfor EØS, men vi vil gjennomføre alle nødvendige tiltak i henhold til personvernlovgivningen for å sikre at informasjonen som overføres er tilstrekkelig beskyttet. 

Hvilke rettigheter har du?

I tilknytning til formålene som er nevnt ovenfor har du rett til å be om innsyn i, korrigering eller sletting av de personopplysninger vi behandler som nevnt i denne erkæringen. Du kan også be om at dine personopplysninger ikke skal behandles eller be om at behandlingen begrenses. I tillegg har du rett til å be om å få dine personopplysninger utlevert i et strukturert og standard format.

 • Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan vi (Traasdahl AS) behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til post@traasdahl-as.no.
 • Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan Nissan Automotive Europe behandler dine personopplysninger, kan du sende en e-post til dpo@nissan-europe.com.
 • Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan Nissan Nordic Europe Oy behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til norway@nissan-services.eu
 • Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket du har gitt, kan du gjøre dette når som helst ved å ta kontakt via e-postadresse post@traasdahl-as.no
Annen informasjon

Hvis vi har bedt deg om å oppgi personopplysninger, er det vår hovedprioritet å behandle dem med respekt, og i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, inkludert GDPR. Dette vil gjøre oss, Nissan Automotive Europe, og Nissan [NNE] (heretter kalt “vi” eller “oss”) bedre i stand til å betjene deg, og vil bidra til en smidigere interaksjon med oss. Vi handler alle separat som behandlingsansvarlige

I samsvar med bestemmelsene i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger ("GDPR"), følger her litt informasjon om hvordan vi bruker informasjonen, bl.a. hva slags informasjon vi samler inn, hvorfor vi samler den inn, hvordan vi bruker den og hvem vi deler den med.

1. Formål som er spesifikke for forhandlerens operasjoner:

Vi behandler også dine personopplysninger for følgende tilleggsformål som kun gjelder våre operasjoner:
 • For å tilpasse ditt kjøretøy til dine spesifikke behov
 • For å håndtere registreringsprosedyren på dine vegne
Merk at du når som helst kan trekke tilbake samtykket ved å ta kontakt på følgende e-postadresse post@traasdahl-as.no.

2. HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN? [må bekreftes i forhold til faktisk forhandlerpraksis]
Her er kategoriene av personopplysninger vi samler inn:
 • Personopplysninger (navn, adresse, e-post, telefonnummer) ;
 • Kjøpsinformasjon (bilmodell, produkter og forespurte tjenester) ;
 • Finansielle opplysninger når det er nødvendig.

3. HVOR LENGE OPPBEVARER VI OPPLYSNINGENE?

Tabellen nedenfor angir maksimal oppbevaringstid for personopplysninger. Når oppbevaringsperioden er over blir informasjonen tilintetgjort på en sikker måte.

Formål Oppbevaring av data
Definere og håndtere et tilbud på produkter og tjenester du er interessert i Ikke mer enn 1 år etter tilbudet
Styre den avtalefestede relasjonen med deg angående et kjøretøy eller en tjeneste Dersom det er bestemt av loven
Besvare en annen forespørsel du eventuelt legger frem Ikke mer enn 1 år etter forespørselen
Måle effektiviteten til våre annonser, salg og etter-salg-tjenester Ikke mer enn 5 år etter annonsen, salget og etter-salg-tjenestene
Sende deg informasjon du har bedt om og/eller som er relevant i forhold til våre kjøretøy og tilhørende tjenester Ikke mer enn 5 år for våre kunder og 3 år for kundeemner regnet fra siste innhenting av data og/eller samtykke
Forbedre våre produkter og tjenester Ikke mer enn 5 år for våre kunder og 3 år for kundeemner regnet fra siste innhenting av data og/eller samtykke
Sende tilpassede annonser og personlige erfaringer ut fra kundenes spesielle situasjon og forventninger Ikke mer enn 5 år for våre kunder og 3 år for kundeemner regnet fra siste innhenting av data og/eller samtykke
Gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser. Undersøkelsens varighet.

4. HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE MED?


For å forbedre servicen vår kan vi dele dine personopplysninger med partnerne våre. I denne anledning legger vi stor vekt på å sikre at de beskytter informasjonen din i like stor grad som vi gjør.

4.1. Tjenesteleverandører


Vi deler informasjon med selskaper som leverer tjenester på våre vegne (databehandlere). Dette omfatter drifting av nettsted(er), e-posttjenester, markedsføring, støtte til premietrekninger, konkurranser og andre kampanjer, revisjon, ordreavslutning, dataanalyse, kundeservice, kundeundersøkelser og tilfredshetsundersøkelser. Disse selskapene er pålagt strenge forpliktelser om å beskytte informasjonen din, i samsvar med gjeldende personvernregelverk, inkludert GDPR.

4.2. Etterlevelse av lovregler og sikkerhet


I henhold til lov, rettsprosess, rettstvist og/eller på forespørsel fra allmennheten og myndighetene i og utenfor landet du bor i, kan vi måtte oppgi din personlige informasjon på grunnlag av nasjonal sikkerhet, opprettholdelse av lov og orden eller andre spørsmål av allmenn interesse. Vi vil informere deg i slike tilfeller, så fremt dette er tillatt i henhold til lov.
Vi kan også komme til å oppgi dine personopplysninger dersom vi, i god tro, mener at dette med rimelighet er nødvendig for å beskytte våre rettigheter og benytte oss av tilgjengelige rettsmidler, samt for å håndheve våre vilkår, etterforske svindel eller beskytte vår virksomhet eller brukere.

5. Hvilke rettigheter har du?

Uansett situasjon, så har du rett til å få tilgang til dine personopplysninger eller å be om at informasjonen endres eller slettes. Du kan også be om at dine personopplysninger ikke skal behandles eller be om at behandlingen begrenses. Du kan også be om å få tilsendt dine personopplysninger i et strukturert og standard format.

 • Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan vi (Traasdahl AS) behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til post@traasdahl-as.no.
 • Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan Nissan Automotive Europe behandler dine personopplysninger, kan du sende en e-post til dpo@nissan-europe.com.
 • Ved eventuelle forespørsler eller klager knyttet til hvordan Nissan Nordic Europe Oy behandler dine personopplysninger, ber vi deg om å sende en e-post til norway@nissan-services.eu.

Sist, men ikke minst, har du også rett til å klage til de relevante personvernmyndighetene ved behov.